bazenAvse
  Shop » Katalog » Bazénová chemie » Bezchlorová dezinfekce vody » Můj účet  |  Obsah košíku  |  Pokladna  | Kontakt   
Kategorie
Automatické dávkovací systémy (3)
Bazénová čerpadla-> (5)
Bazénová chemie-> (46)
  Bezchlorová dezinfekce vody (4)
  Čistící přípravky (5)
  Esence pro provonění vody (10)
  Chlorové přípravky (10)
  Odstranění kovů (1)
  Odstranění nečistot a řas (3)
  Stabilizace tvrdosti (1)
  Úprava pH (6)
  Whirpool (4)
  Zazimovače (2)
  Zvýšení alkality
Bazénová chemie komunál-> (12)
Bazénové filtrace-> (8)
Bazénové příslušenství-> (39)
Bazény
Dávkovací čerpadla-> (3)
Dekorace-> (9)
Filtace a čištění vody-> (105)
Klimatizace-> (10)
Měřící přístroje a testery (8)
Nafukovací hračky
Odvlhčovače (10)
Tepelná čerpadla (4)
Úprava vody solí (1)
Vysavače-> (7)
Výrobce
Novinky více
AMCOR odvlhčovač D1000
AMCOR odvlhčovač D1000
90.750Kč
Rychlé hledání
 
Vlož jedno (čast slova) nebo přejdi na pokročilé vyhledávání
Pokročilé vyhledávání
Informace
Ochrana dat
Dodací podmínky
Kontakt
Aktivní kyslík Mini Tabs 20 g 392Kč

Pomalurozpustné kyslíkové tabletky k bezchlórové dezinfekci vody. Nutno používat v kombinaci s přípravkem Kyslíkový aktivátor.

Návod k použití: Ideální hodnota pH: 7,0-7,4,ideální hodnota kyslíku: 5,0-8,0 ppm První dávkování: 10 tablet společně s 100 ml Kyslíkového aktivátoru na 10 m3 vody. Následné dávkování: Týdně 5 tablet na 10 m3 vody (každých 14 dní doplnit 100 ml Kyslíkového aktivátoru). Tablety vkládejte do plováku, skimmeru nebo dávkovacího zařízení. Doporučujeme pravidelně kontrolovat hodnotu pH a obsah aktivního kyslíku ve vašem bazénu. Při vysokých teplotách, po bouřkách či intenzivním používání bazénu můžete použít krátkodobě rovněž Chlorový granulát. V případě, že bazén dlouhodobě nepoužíváte, doporučujeme vložit do skimmeru pomalurozpustnou chlorovou tabletu. Nikdy nemíchejte s jinými chemikáliemi! Pokyny při odstranění odpadu: Před vyhozením do kontejneru řádně vyprázdněte nádoby a důkladně je vypláchněte vodou. Prázdné nádoby dále nepoužívejte! Nevypouštějte vodu obsahující tento přípravek do rybníků a vodních toků! POZOR! Nepoužívejte společně s jinými produkty, neboť se mohou uvolňovat nebezpečné plyny! Přidání doplňujících prostředků pro péči o bazénovou vodu do bazénu není na závadu.

Zdraví škodlivý při požití. Způsobuje těžké poleptání kůže a poškození očí. Je-li nutná lékařská pomoc, mějte po ruce obal nebo štítek výrobku. Uchovávejte mimo dosah dětí. Nevdechujte prach/dým/plyn/mlhu/páry/aerosoly. PŘI STYKU S KŮŽÍ (nebo s vlasy): Veškeré kontaminované části oděvu okamžitě svlékněte. Opláchněte kůži vodou/osprchujte. PŘI ZASAŽENÍ OČÍ: Několik minut opatrně vyplachujte vodou. Vyjměte kontaktní čočky, jsou-li nasazeny a pokud je lze vyjmout snadno. Pokračujte ve vyplachování. Okamžitě volejte TOXIKOLOGICKÉ INFORMAČNÍ STŘEDISKO nebo lékaře. Skladujte uzamčené. Obsah/nádobu likvidujte v souladu s místními/regionálními/národními/mezinárodními předpisy. Používejte biocidy bezpečně. Před použitím si vždy přečtěte etiketu a informace o přípravku.

Charakter přípravku: Pevná látka, tablety, granulát. Účel použití: přípravek na údržbu vody v bazénech. První pomoc v případě nehody: Produktem potřísněné oděvy neodkladně sejměte. Symptomy otravy mohou nastat po několika hodinách, proto vyhledejte lékařskou pomoc do 48 hodin po nehodě. Po požití: Vypijte velké množství vody a běžte na čerstvý vzduch, bezodkladně vyhledejte lékaře. Nevyvolávejte zvracení. Vliv na životní prostředí: Nevylévat neředěný přípravek ve větším množství do odpadu, povrchových vod nebo kanalizace. Přípravek se nesmí neředěný nebo nezneutralizovaný likvidovat vyléváním do odpadu, povrchových vod a kanalizace. Skladování a přeprava: Produkt uchovávejte mimo dosah dětí, uchovávejte v uzavřených oiginálních obalech, chraňte před přímým slunečním zářením při skladování a přepravě. Dodržujte bezpečnostní pokyny a zásady ochrany zdraví při práci.

Tento produkt byl přidán do našeho katalogu 03/08/2006.
Hodnocení
Zákazníci k tomuto produktu vetšinou koupili také toto:
Whirlpool dezinfekce GRANULÁT 1kg
Whirlpool dezinfekce GRANULÁT 1kg
Whirlpool AKTIVÁTOR 1l
Whirlpool AKTIVÁTOR 1l
CHLOR ŠOK 1kg rychlorozpustný granulát
CHLOR ŠOK 1kg rychlorozpustný granulát
Kyslíkový aktivátor 1kg
Kyslíkový aktivátor 1kg
Oxi Chlor Shock granulát - 1kg
Oxi Chlor Shock granulát - 1kg
Nákupní košík více
..prázdný
Upozornění více
ZprávaUpozornit při změně
Upozorni přátele
 
Podívej se na tohle
Hodnocení více
Zapsat hodnoceníPřidejte své hodnocení
Jazyk
Czech
Měna

Copyright © 2006 BAZENAVSE